Bērna intelektuālo procesu attīstība sākumskolā

Ja līdz skolas vecumam izziņas procesi vairāk attīstījās dabiski – spontāni, tad šajā vecumā pamazām piemērojas sociālajām normām, ievirzēm. Atmiņa Sākumskolas vecuma bērnam pamatā dominē tā saucamā mehāniskā atmiņa. Jo vairāk bērns atkārto iegaumējamo materiālu, jo labāk atceras. Šajā vecumā atceroties, bērns maz balstās uz loģisko sakarību apzināšanu. Tomēr vecākiem ieteicams mācīt saviem bērniem atcerēties

Kas jāzina vecākiem, lai bērns veiksmīgi iekļautos skolas dzīvē?

Šis vecums ir laiks, kad bērna dzīvē sākās pirmais sociāli nozīmīgais darbs – mācības. Tāpēc E. Ēriksons par šī vecuma atslēgas vārdu izvēlējies – kompetence. Tas nozīmē, ka labvēlīgos apstākļos, nepieciešamā atbalsta un veiksmīgas iepriekšējās attīstības rezultātā bērnam veidojas prasmes un iemaņas attīstīt savas spējas un sasniegt arvien labākus rezultātus vecumam atbilstošos uzdevumos. Nelabvēlīga iznākuma