Psiholoģiskā izpēte – piedāvājam psiholoģisko izpēti bērniem un pusaudžiem (līdz 18 gadu vecumam)

Psiholoģiskā konsultēšana – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem

Smilšu terapija – bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem

Grupu nodarbības – piemēram, pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, pusaudžu vecākiem par audzināšanas aktualitātēm un personības veidošanos.