07.11.2020 Dažādās izglītības iegūšanas iespējas.Dainas Žurilo komentārs.
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/49477/iepatikusas-macibas-majas-izglitibas-ieguves-dazadas-formas/?accept_cookies=1

27.03.2020 Kā klājas skolas bērnu vecākiem šajā attālinātās mācīšanās laikā un kā to izdzīvot? Psiholoģes Dainas Žurilo komentārs:
https://www.mammamuntetiem.lv/articles/47094/mamma-un-tetis-negrib-but-skolotaji-ka-samierinaties-psihologes-viedoklis/   • Šis laiks ir lielisks emociju treniņš. Pieaugušajiem ir jāiemācās kontrolēt jūtas un emocijas un jāsāk domāt racionāli. Nevajadzētu tērēt savu enerģiju emocijās, bet virzīties uz mērķi. • Ņem vēra, ka šī mācību nedēļa nav tika daudz par konkrētās vielas apgūšanu! Prasmes, ko bērns šajā laikā ...

16.10.2019 Daina Žurilo par sacensību lietderību skolēna izaugsmē
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/olimpiazu-muzikas-skolas-un-sporta-sacensibu-lietderiba-skolena-.a122305/

28.04.2019 Iznākusi psiholoģes Dainas Žurilo grāmata “Laulāto mīlestība ikdienā”
Grāmata sastāv no trim daļām: Pāra attiecības pirms laulībām. Kas jāvēro sevī un otrā, lai pieņemtu nobriedušu lēmumu laulāties. Būtiskās tēmas, kuras pārrunāt pirms laulībām. Pāra attiecības laulībā. Kā veidot dialogu un pilnveidoties savstarpējā mīlestībā. Pāra attiecības un bērna ienākšana. Bērna audzināšana. Grāmata pieejama Zvaigzne ABC grāmatnīcās.

28.04.2019 Daina Žurilo raidījumā “Ģimenes studija” par skolēnu morālo audzināšanu
https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vecaki-un-berni/bernu-moralo-audzinasanu-vecaki-nedrikst-deleget-skolai-nepieciesama-sadarbiba.a316770/