14.05.2017 Kā rīkoties, ja notikusi šķiršanās? Dainas Žurilo komentārs
http://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/sobrid-esmu-viena-un-pilniba-apmierinata-tris-pieredzes-stasti.d?id=48536013

11.05.2017 Vai mammas rūpes var būt pārmērīgas un nodarīt bērnam pāri?
Psiholoģe Daina Žurilo viesojās Latvijas Radio 1 Ģimenes studijā. Tēma: Vai pārmērīgas mammas rūpes var nodarīt bērnam pāri? http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/mammai-vispirms-pasai-jabut-laimigai.-bernam-svarigi-laimigi-vec.a85984/

08.02.2017 Laulāto attiecību dinamika
Kā jau zinām, pirms katra jauna izaicinājuma, mēs rūpīgi gatavojamies, apsveram savus resursus, izvērtējam vidi u.tml. Līdzīgi ir arī gatavojoties laulāto kopdzīvei. Nevar pārvērtēt divu cilvēku – vīra un sievas attiecību nozīmi un ietekmi uz apkārtējiem, pirmkārt, bērniem, tāpēc arī gatavošanās savstarpējās kopdzīves uzsākšanai jābūt ...

05.12.2016 Tu esi īpašs!
Mīlestības pilnas attiecības ar saviem tuviniekiem veido spēju būt laimīgiem. Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicinam padomāt cik tuvākie cilvēki ir svarīgi mūsu dzīvē, aicinam atrast laiku nesteidzīgām sarunām ar viņiem. Atrast laiku, lai pateiktu, cik viņi ir īpaši. Atrast laiku, lai kopā izlasītu brīnišķīgu stāstu… Reiz dzīvoja ...

10.11.2016 Pirmsskolas bērna saskarsme ģimenē un emocionālā attīstība.
Bērna attīstība no 3 līdz 6 – 7 gadu vecumam ir nozīmīgs posms dzīvē, kas būtiski nosaka tālāko cilvēka dzīves kvalitāti, sniedz pamatievirzes gan iekšējās izjūtās par šo dzīvi, gan priekštatos par dzīves vērtībām. Vecumā no 3 – 7 gadiem bērns izspēlē dažādas lomas, situācijas. ...