30.03.2016 Pāra attiecības un vecāku loma
Parasti topošie vecāki pavada vairākus mēnešus kopā gatavojoties ilgi gaidītā mazuļa ienākšanai ģimenē. Tomēr, lai arī cik daudz grāmatas vai literatūras par bērnu audzināšanu un ienākšanu ģimenē vecāki izlasītu, vai arī cik daudz no nepieciešamajām lietām bērnam nenopirktu jau iepriekš, realitāte parasti izrādās savādāka nekā ...

15.03.2016 Ko nozīmē būt labiem vecākiem ikdienā?
Visos laikos bērnu audzināšana sagādā jaunus izicinājumus. Jo mainīgāka vide, jo izaicinājumi vecākiem lielāki. Bērnība ir laiks, kurā vecāku mīlestībai ir jābūt vienai no galvenajām audzināšanas sastāvdaļām. Bet kā pareizi mīlēt savu bērnu? Ko atļaut, aizliegt, kā vadīt kopā ikdienu, kādas ir bērna pamatvajadzības dažādos ...

22.02.2016 Kā attīsīt bērnam labus TV skatīšanās ieradumus?
Sākumā svarīgi atzīmēt, ka tāpat kā jebkuras mūsdienu tehnoloģijas, arī televīzija mums sniedz daudz labumus un ieguvumus. Tā var būt, kā kvalitatīvs brīvā laika pavadīšanas veids, jo sniedz ātrā un saistošā veidā dažādu interesantu informāciju. Mūsdienās, tā var būt arī līdzeklis, ar kuras palīdzību iespējamas ...

27.01.2016 Bērna intelektuālo procesu attīstība sākumskolā
Ja līdz skolas vecumam izziņas procesi vairāk attīstījās dabiski – spontāni, tad šajā vecumā pamazām piemērojas sociālajām normām, ievirzēm. Atmiņa Sākumskolas vecuma bērnam pamatā dominē tā saucamā mehāniskā atmiņa. Jo vairāk bērns atkārto iegaumējamo materiālu, jo labāk atceras. Šajā vecumā atceroties, bērns maz balstās uz loģisko sakarību ...

27.01.2016 Kas jāzina vecākiem, lai bērns veiksmīgi iekļautos skolas dzīvē?
Šis vecums ir laiks, kad bērna dzīvē sākās pirmais sociāli nozīmīgais darbs – mācības. Tāpēc E. Ēriksons par šī vecuma atslēgas vārdu izvēlējies – kompetence. Tas nozīmē, ka labvēlīgos apstākļos, nepieciešamā atbalsta un veiksmīgas iepriekšējās attīstības rezultātā bērnam veidojas prasmes un iemaņas attīstīt savas spējas un ...