Personības temperamenta un rakstura nozīme pāra attiecībās

big_thumb

Otrs cilvēks mūsu dzīvē ienāk kā dāvana, kuru iepazīstot mums atklājas dažādi pārsteigumi. Viens no šādiem pārsteigumiem ir mīļotā rakstura iezīmes un temperaments.

Raksturs

Raksturs ir mūsu personības īpašības, kas veidojas visas dzīves garumā. Tā veidošanos pamatā ietekmē audzināšana ģimenē un vide, kurā dzīvojam. Piemēram, dažas mūsu rakstura īpašības: drosmi, godīgumu laipnību u.c. Bez tam, mēs savas rakstura iezīmes dažādās vidēs varam izpaust dažādi. Piemēram, darbā varam būt laipni, atsaucīgi vai skopi, bet mājās pārmērīgi nopietni, norobežoties vai būt ļoti devīgi. Tomēr nozīmīga rakstura būtībā ir tā, ka to var mainīt! Ar gribu, lielākiem vai mazākiem cilvēka centieniem, bērnībā vai citā laikā līdz laulībām iegūtās rakstura iezīmes var tikt pamainītas.

Kādas ģimenes sieva nāca no vides, kas bija izveidojusi viņā pedantismu līdz vismazākajiem sīkumiem. Katrai lietai bija sava vieta. Bez tam mājas kopšana prasīja daudz laika un veidoja viņā neapmierinātību par vīra un bērnu nespēju uzturēt vēlamo kārtību. Ģimenē bija strīdi par šo jautājumu. Kādā reizē vīrs atklāja, ka vēlas vairāk būt kopā ar viņu, ka jūtas tā, it kā viņu dzīve ir pakārtota putekļu krišanas ātrumam, un tas traucē būt kopā. Viņš vēlas mīlēt, smieties, nolikt drēbes arī citās vietās, gultu atstāt pussaklātu un justies vienkārši laimīgs savās mājās. Sievu tas spēcīgi ietekmēja, viņa atklāja, ka viņas mīlestība uz tuvajiem cilvēkiem var izpausties arī savādāk. Un nedaudz nekārtīgāka māja, ir viņas izaicinājums pieņemt savus mīļos, atsakoties no savas komforta daļas.

Nereti viscildinošākās rakstura iezīmes var būt izaicinājums laulības dzīvē. Piemēram, godīgums. Godīgums cieši saistīts ar drosmes pilnveidošanu sevī. Tomēr ne vienmēr arī ar šādu laulātā rakstura iezīmi ir viegli. Kādā ģimenē viens no laulātajiem bija drosmīgs un no visas sirds vēlējās godīgi darbā aizstāvēt savu patiesību, iekšējo pārliecību. Savukārt, otram laulātajam tas bija ne pārāk viegls uzdevumus akceptēt mīļotā cilvēka centienus atklāti un godīgi paust savu viedokli brīžos, kad, viņaprāt, būtu labāk paklusēt un savu godīgumu pieklusināt.

Temperaments

Temperaments atšķirībā no rakstura dzīves laikā nemainās vai tā izmaiņas ir ļoti nelielas. Temperaments ir mūsu nervu sistēmas darbības tips un tā būtība ir saistīta ar iedzimtajām īpašībām. Temperaments nenosaka, ko mēs daram, bet kā. Temperamentā atklājas mūsu jūtīgums, impulsivitāte, temps, kādā reaģējam uz apkārt notiekošo, cik esam vērsti uz sabiedrību, uz āru – ekstarversija, un cik uz sevi, savu iekšējo pasauli – intraversija. To ir ļoti viegli pamanīt, piemēram, viens no pāra visu izsver, viņa reakcijas ir lēnas, mierīgas, kas rada nosvērta un izturēta cilvēka priekšstatu. Tas varētu liecināt, ka personas būtībā vairāk dominē flegmātiskais temperaments. Turpretī cits var uz to pašu situāciju reaģēt ar ātrām kustībām, impulsīvi, veidojot mazāk nosvērta un enerģijas pārbagāta cilvēka tēlu, kas varētu norādīt uz holēriķa temperamenta iezīmēm. Un būtībā tas viss ir ļoti labi. Mēs nevaram kaut ko no tā kvalificēt kā labu vai sliktu, tikai nereti laulībā, nezināšana par temperamenta būtību var radīt nesaskaņas, savstarpējos pārmetumus, ja no otras personas netiek sagaidīts tas, ko vēlas.

Sabiedrībā dominē zināšanas par četriem temperamenta pamattipiem: sangviniķis, flegmatiķis, holēriķis, melanholiķis. Piedāvāju nedaudz citādāk paskatīties uz temperamenta pamatiezīmēm, kurās atspoguļojas mūsu reakcijas:

Emocionalitāte. Tajā atklājas mūsu jūtīgums dažādās situācijās. Piemēram, ļoti emocionāli cilvēki var pat bez īpaša iemesla iespaidoties no notikumiem, kas pasniegti televīzijā, ātri sākt raudāt vai smieties par filmā redzēto. Jūtīgu cilvēku stiprā puse ir empātija, kas ļauj iejusties un atbalstīt citus, bet emociju iespaidā viņi var bieži pieņemt neapdomīgus lēmumus. Ne tik emocionāli cilvēki spēj vairāk distancēties dažādās situācijās, bet viņiem ir grūtāk saprast citu pārdzīvojumus, viņi nav tik iejūtīgi.

Ātra vai lēna reakcija. Mūsu reaģēšanas ātrums ir atkarīgs no tā, cik ilgā laikā nervu sistēma atbild uz kairinājumu. Cilvēkiem, kam raksturīgas ātras reaģēšanas spējas, iespaidi nesaglabājas tik ilgstoši kā lēnas reaģēšanas spēju gadījumā. Ja kādam no pāra ir lēnās reaģēšanas iezīmes, tad viņam vairāk patīk kavēties atmiņās, pieķerties labi zināmām lietām, piemēram, saglabāt pat ļoti nolietotu virtuves iekārtu, mašīnu, patīk apmeklēt zināmas vietas, doties ierastos ceļojumos. Viņi ir uzticīgi visam ierastajam, bet ilgstoši var paturēt atmiņā arī kādus pāridarījumus. Turpretī ātri reaģējošam laulātajam ir daudz vieglāk visu piedot, aizmirst, ātri dibināt jaunus kontaktus, ātri pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās utt.

Aktivitāte un pasivitāte. Tas mūsos vairāk atklājas, uzsākot jaunus darbus. Aktīvi cilvēki pie darba ķeras uzreiz, ar prieku, ir enerģiski pat tādās situācijās, kuras īpašu prieku nesagādā. Pasīvākie cilvēki arī paveic daudz, bet viņiem uzsākt ko jaunu sagādā daudz lielākas grūtības. Viņiem ir raksturīga tendence atlikt uz rītu to, ko var izdarīt jau šodien.

Temperamenta būtība nosaka arī spēju skatīties uz notiekošo mūsu dzīvēs miermīlīgi vai kareivīgi. Kareivīgie mēdz būt spītīgāki, nepadodas savu mērķu sasniegšanā, bet var kļūt arī agresīvi, ja saskaras ar šķēršļiem ceļā. Viņi nenogurstoši tiecas pēc patiesības, bet viņu būtība veicina tā saucamo jūtu “uzkurināšanu” (pārdomājot kādu notikumu, mēdz savas jūtas arvien pastiprināt, “uzvilkt”).

Ļoti būtiska temperamenta iezīme ir intraversija/ekstraversija jeb vēlme un spēja būt sabiedriskam vai norobežoties no sabiedrības. Tas labi atklājas kontaktos ar cilvēkiem. Sabiedriskie labprāt strādā komandā, viņiem patīk iet ciemos un ir grūti saglabāt noslēpumus. Cilvēki, kuriem ir lielāka tendence uz norobežošanos, labprāt ceļojumos brauc vienatnē vai tikai ar pašiem tuvākajiem, ar prieku strādā vienatnē, labprāt lasa grāmatas un uzturas mājās. Spēja un vēlēšanās uzturēt kontaktus ar trīs, divdesmit vai piecdesmit personām vienlaicīgi un sajusties komfortabli ir lielā mērā saistīta ar mūsu neatkārtojamo temperamenta dabu.

Mūsos ir tas, ko varam mainīt, bet ir iezīmes, kuras mums jāpieņem otrā kā dāvana. Caur dažādību mēs varam tikt pārsteigti un piedzīvot prieku!

Mag. Psych. Daina Žurilo

*Materiāla vai tā daļu pārpublicēšanas gadījumā jānorāda: autore Mag. Psych. Daina Žurilo, publicēts no www.psihologukonsultācijas.lv