Daina Žurilo raidījumā “Ģimenes studija” par skolēnu morālo audzināšanu

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vecaki-un-berni/bernu-moralo-audzinasanu-vecaki-nedrikst-deleget-skolai-nepieciesama-sadarbiba.a316770/