Initas Kriškovskas komentārs par bērnudārzu pieejamību vasarā:

https://lvportals.lv/norises/352146-bernudarzu-pieejamiba-vasara-salagot-vecaku-un-bernu-intereses-ar-pasvaldibas-iespejam-2023