Mēs piedāvājam:

 • Pozitīvu, atbalstošu un nevērtējošu pieeju katram klientam.
 • Pārliecību, ka pārmaiņas vienmēr ir iespējamas.
 • Terapiju un konsultācijas, kuras sniedz psiholoģes ar augstāko izglītību un vairāku gadu profesionālā darba pieredzi.
 • Pie Daina Žurilo pārraudzības grupas un individuālo pārraudzību Izglītības un skolu psiholoģijā.
 • Regulāri arī apmeklējam profesionālā darba supervīzijas, konsultējoties ar pieredzējušies speciālistiem, lai labāk palīdzētu ikvienam klientam. Supervīzijās tiek saglabāta konfidencialitāte par katru klientu.
 • Regulāri paaugstinām savu profesionālo kvalifikāciju apgūstot jaunākās Latvijā pieejamās psiholoģiskās izpētes metodes, kā arī papildus terapijas darbam ar klientu.

Lai sarunātu tikšanos zvaniet pa norādītajiem mob. tālr. (ja neatbildam, neuztraucieties, tiklīdz varēsim pārzvanīsim).

Mūsu pieredze darbā ar psiholoģiskām problēmām:

 • Attiecības ģimenē un citi jautājumi saistīti ar ģimeni
 • Trauksme, paaugstināts jūtīgums, emocionalitāte
 • Pašvērtējums un pārliecinātība par sevi
 • Dusmu regulēšanu
 • Tuvinieka zaudējums
 • Attiecības cilvēku starpā no dažādām kultūrām
 • Vardarbības vai traumatisku notikumu pieredze
 • Depresija un skumjas
 • Grūtības pielāgoties dažādām esošajām un gaidāmajām pārmaiņām
 • Psihosomatiskas problēmas
 • Atdalīšanās un šķiršanās
 • Stress un ar to saistītās grūtības, tai skaitā, arī pēctraumatiskais stress
 • Vecāku loma
 • Gaidāmās pārmaiņas