Tā ir lieliska iespēja vecākiem dalīties pieredzē, uzzināt vērtīgus psihologa ieteikumus. Šī informācijas apmaiņa ir būtiska arī gadījumā, ja neesat kādas problēmsituācijas risināšanas stadijā. Pārsteidzoši daudz jauna par mums pašiem – vecākiem, iespējams uzzināt sarunu un dažādu uzdevumu (testu) rezultātā.

Es vienmēr kaut ko gūstu no šīm nodarbībām, kaut daudzkārt liekas, ka it kā jau zināmas lietas, tomēr vienmēr ir gūts stimuls, apņemšanās ar mīlestību, pacietību un mieru (ko diemžēl ikdienas steigā pazaudējam) turpināt savu vecāku misiju.

Ieguvu praktiskus padomus, ko mainīt bērna ikdienā, un sapratu to, ka es neesmu vienīgā, kurai ir bažas par vienu vai otru jautājumu.

Galvenais jau apziņu, es neesmu viena un mans bērns ir tāds pats kā citi, ar saviem niķiem un stiķiem, domāju, ka palīdz apzināties savas pieļautās kļūdas un to, kas darāms, lai tādas vairs nepieļautu.

Nodarbības ir vispārizglītojošas psiholoģijas jautājumos un sniedz milzu atbalstu vairāk vai mazāk grūtos brīžos, kad īsti nezinām ko un kā konkrētā situācijā darīt, kā saprast, palīdzēt un veiksmīgāk audzināt mūsu mazos un tik ļoti dažādos bērnus!

Vecākiem sniedz unikālu iespēju – klātienē runāt ar psihologu, jo grāmatas (speciālā literatūra) nespēj nodrošināt tiešu atgriezenisko saikni.

Psihologa vadībā vecākiem dota iespēja uzzināt vairāk par bērna emocionālo un fizisko attīstību gan vispārīgā (lekcija), gan individuālā (diskusija) veidā.

Ļoti liels ieguvums no šāda veida grupām ir dalīties pieredzē  ar citiem vecākiem. Tās ir jau reālās situācijas, ne vairs teorijas. Iespēja dzirdēt citu vecāku problēmas, sasniegumus, situāciju risinājumus, labas idejas.

Rodas pārliecība par sevi kā vecāku un savu taisnību, palīdz saglabāt nostāju un pārvarēt bērnu nepārtraukto robežu pārbaudi.

Notiek dalīšanās pieredzē un saproti, ka neesi vienīgais ar šādām vai tādām grūtībām.

Tiek pārrunātas dažādas aktuālas bērna audzināšana tēmas. Katram vecumam ir savi stiķi, kurus nepieciešams pārvarēt.

Šādas grupas nepieciešams organizēt, lai vecākiem būtu iespēja izrunāt sasāpējušās problēmas un iemācīties uz tām paskatīties no cita skatupunkta.

Šī ir lieliska iespēja vecākiem iegūt pieredzi no speciālista un sajust atbalstu no citiem vecākiem, manuprāt, ļoti svētīgi tieši vecākiem, kuru bērns pirmo gadu uzsācis skolas gaitas, vai arī tuvojas pusaudžu “grūtie” gadi.