Par psihologu strādāju 25 gadus. Esmu psiholoģijas maģistre (Mg.psych.), sertificēta klīniskajā un veselības, arī Izglītības un skolu psiholoģijas jomā kā arī psihologs pārraugs. . Kā arī esmu ieguvusi smilšu spēles metodes sertifikātu, ar tiesībām šo metodi integrēt savā profesionālajā darbībā.

Psihologa profesijā pamatā mana darba pieredze balstās uz darbu ar ģimenēm un bērniem.

Konsultēju:

pieaugušos,

bērnus,

pārus attiecību veidošanā, krīžu risināšanā. Sagatavoju pārus laulībām.

vecākus bērnu audzināšanā.

Bērniem veicu izpēti personības, uzvedības un emocionālajā sfērās.

Intelektuālās sfēras izpēti veicu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Konsultācijās izmantoju smilšu spēles metodes elementus.

Esmu psihologu pārraugs. Vadu supervīziju (pārraudzības) grupas psihologiem, pedagogiem.

Psiholoģisko izpēti bērniem veicu pēc vecāku pieprasījuma, kas adresētas citiem speciālistiem, piemēram, neirologam vai psihiatram, kā arī iesniegšanai Pedagoģiski medicīniskajai komisijai vai mājmācības izvērtēšanai. Izpētes rezultātā izstrādāju rekomendācijas izglītības iestādei un citiem speciālistiem utt. Tāpat personības izpēti lūdz vecāki, lai labāk saprastu savu bērnu, viņa uzvedību, emocijas, apzinātos bērna vajadzības un labāko saskarsmes veidu.

Intelektuālo izpēti veicu ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV). Bieži intelekta izpēte nepieciešama, lai izstrādātu rekomendācijas pedagogiem un vecākiem bērna apmācības procesā, ieteiktu bērna spējām labāko apmācības veidu un atbalsta pasākumus skolā.

Papildu intelektuālo spēju izpētei ir iespējams veikt arī  Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma  testu (LMST-II), lai noskaidrotu bērna zināšanas un prasmes – lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā (bērniem līdz 6. klasei).

25 gadus sagatavoju pārus laulībām. 2019. gadā iznākušās grāmatas “Laulāto mīlestība ikdienā” autore.

15 gadus vadu “Vecāku skoliņu”, kur vecākiem iespējams iegūt jaunas zināšanas, nostiprināt savu iekšējo pārliecību par savu vecāku rīcību, kā arī runāt par savām bažām un priekiem, kļūt par labākiem vecākiem saviem bērniem. Vairāk kā 7 gadus lasu lekcijas Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskajā centrā.

Dažas tēmas:

  • Audzināšanas stili ģimenē, to ietekme uz bērna personības veidošanos.
  • Pusaudžu vecumu gaidot (ar ko saistīta pusaudža uzvedība? Kā rīkoties vecākiem? Kā pusaudzis jūtas, ko domā, ko vēlas? Kā būt situāciju noteicējiem un virzītājiem)?
  • Pirmklasnieka adaptācijas norise. Kā labāk palīdzēt bērnam mācīties?
  • Disciplīna, sods un motivēšana bērna audzināšanā. Bērna tiesības un pienākumi.
  • Īpašības, kas jāieaudzina bērnam, lai viņš gūtu panākumus nākotnē. Brāļu/māsu savstarpējās attiecības. Audzināšanas metodes, ja ģimenē ir vairāki bērni. Pirmā, otrā, trešā bērna rakstura iezīmes.
  • Jūsu bērns spēj domāt radoši. Mācīšanās grūtības un kā palīdzēt bērnam kļūt sekmīgam?

Darbā ar bērniem, pieaugušajiem un pāriem integrēju arī smilšu spēles terapijas metodi.

Konsultēju latviešu un krievu valodās, psiholoģiskā izpēte – latviešu valodā. Konsultēju arī online.

Darbības jomas:

Klīniskā un veselības psiholoģija, Sertifikāta Nr. 1300779

Izglītības un skolu psiholoģija, sertifikāts Nr. 1100354

Psihologs – pārraugs Izglītības un skolu psiholoģijas nozarē, sertifikāts Nr. 1100103

Dalība profesionālās asociācijās:

Valdes locekle Latvijas skolu psihologu asociācijā

Valdes locekle Pastorālās aprūpes profesionāļu asociācijā

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrībā