Evelīna Ceipe

Evelīna Ceipe, Izglītības psiholoģe pārraudzībā

Esmu ieguvusi maģistra grādu klīniskajā un veselības psiholoģijā. Maģistra praskes ietveros strādāju atbalsta centrā “Dardedze” un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Šobrīd strādāju skolā un esmu ceļā uz izglītības psiholoģes sertifikāciju. Ikdienā skolā sniedzu atbalsta pasākumus un veicu psiholoģiskās izpētes. Veicu izpētes saistībā gan ar intelektuālo, gan emocionālo sfēru. Pašlaik apgūstu arī Autiskā spektra traucējumu diagnostiku (ADOS testu).

Man būtiskas vērtības ir cilvēcīgums un atbildība. Es redzu katru cilvēku kā vērtīgu un, tāpēc savās kompetences robežās vēlos sniegt labāko palīdzību, ko spēju.