Mana darba pieredze, kā psihologam ir vairāk kā 10 gadi.

Esmu ieguvusi profesionālo maģistra grādu psiholoģijā (Mg. Psych.), kvalifikācijā klīniskais psihologs. Sertificēta klīniskā un veselības, izglītības un skolu, kā arī konsultatīvajā jomā. Esmu ieguvusi Smilšu spēles metodes sertifikātu, ar tiesībām šo metodi integrēt savā profesionālajā darbībā. 

Psihologa profesijā mana darba pieredze pamatā saistās ar bērniem, kuriem ir intelektuālas, uzvedības un emocionālas grūtības, kā arī šo bērnu ģimenēm.

Kosultēju:

pirmsskolas un skolas vecuma bērnus (palielināta trauksme vai izteikta emocionalitāte, pazemināts pašvērtējums, grūtības savstarpējo attiecību jomā u.c. jautājumos ).

pusaudžus (savstarpējo attiecību veidošana ar vienaudžiem un vecākiem, paaugstināta trauksme, ikdienas strukturēšana, pašvērtējums u.c. jautājumos).

vecākus emocionālās audzināšanas jautājumos (atbilstoša bērna attīstība attiecīgajā vecumposmā, droša piesaiste, sociālo un emocionālo prasmju attīstība, pašregulācijas prasmes, disciplinēšana, ikdienas struktūra un ģimenes mijiedarbība, veiksmīgākai bērna attīstībai, vecāku resursi un pārliecība, savstarpējie partnerattiecību u.c jautājumi).

pieaugušos (profesionālās izdegšanas profilakse, pašvērtējums, ikdienas stresa pārvarēšana, savstarpējo attiecību uzlabošana u.c. jautājumos).

  • Veicu bērnu psiholoģisko izpēti, stipro un vājo pušu apzināšanos, veidoju rekomendācijas izglītības iesādēm, vecākiem, ārstiem speciālistiem, dažādām komisijām.
  • Lekciju vadīšana vispārizglītojošo skolu skolotājiem par mācīšanās grūtībām, diagnostiku, palīdzības iespējām un profesionālās izdegšanas profilaksi.
  • Lekciju vadīšana vecākiem par bērnu pozitīvu disciplinēšanu.
  • Pegadogu supervīziju (pārraudzības grupu) vadīšana.

Veicu intelekta, personības, emocionālās sfēras psiholoģisko izpēti bērniem līdz 18 gadu vecumam pēc vecāku, ārsta psihiatra, ārstējošā ārsta vai citu speciālistu pieprasījuma. Bērniem līdz 6. gadu vecumam izmantoju materiālus no Noras Razgailas uzdevumu krājuma pirmsskolas vecuma bērnu (no 3 līdz 7 gadiem) zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšanai, kā arī materiālus no Minhenes funkcionālās diagnostikas (MFAD).

Intelektuālo izpēti veicu ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) vai Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju testu (WJ IE).

Papildus intelektuālo spēju izpētei, ir iespējams  veikt arī  Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma  testu (LMST-II), lai noskaidrotu bērna zināšanas un prasmes – lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā (bērniem līdz 6. klasei).

Konsultēju latviešu valodā, psiholoģiskā izpēte – latviešu un krievu valodā. Konsultēju arī online.

Darbības jomas:

Izglītības un skolu psiholoģija, psihologs, sertifikāts nr. 1100355

Klīniskā un veselības psiholoģija, psihologs, sertifikāts nr. 1300420

Konsultatīvā psiholoģija, psihologs, sertifikāts, nr. 1500737

Dalība profesionālajās asociācijās:

Latvijas klīnisko psihologu asociācijā

Latvijas skolu psihologu asociācijā

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrībā