Lelde Nakurte-Ruņģevica

Iegūts profesionālā maģistra grāds cilvēkresursu vadībā ar kvalifikāciju karjeras konsultants.

11 gadu pedagoģiskā darba pieredze ar bērniem un pusaudžiem. Konsultēju, izglītoju un informēju par karjeras attīstības jautājumiem, sniedzu atbalstu karjeras plānošanā, palīdzu attīstīt karjeras vadības prasmes. Konsultēju gan bērnus, gan pieaugušos.