Liene Stālmane

Esmu Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste.

Manas darbības jomas/specializācija

Individuālā psihoterapija; ģimenes un pāru psihoterapija; bērnu un pusaudžu terapija.

Darba pieredze

Ar bērniem un viņu vecākiem strādāju kopš 2014. gada, sākotnēji kā klīniskais psihologs, veicot izpētes, konsultējot un sniedzot dažāda veida atbalstošas un izglītojošas konsultācijas, vēlāk kā izglītības psihologs pirmsskolā un ģimenes psihoterapeits

VBTAI, konsultatīvās nodaļas multidisciplinārā komandā, konsultējot bērnus, viņu vecākus, izglītības iestādes un dažādus atbalsta speciālistus.

Jau vairākus gadus kā Ģimenes psihoterapijas speciālists darbojos sociālās rehabilitācijas programmā “Ceļš pie sevis”, atbalstot ģimenes, vecākus un bērnus, kuriem ir uzvedības un saskarsmes grūtības.

Paralēli strādāju privātpraksē ar ģimenēm, vecākiem, pāriem, pusaudžiem un bērniem,

esot līdzās un sniedzot atbalstu dažāda rakstura grūtību, gan personības, gan savstarpējo attiecību un citu krīžu pārvarēšanas laikā;

Palīdzu labāk apzināties savas emocijas, vajadzības un vēlmes, izprast sevi un vienam otru, kā arī apzināt un mainīt savas izcelsmes ģimenē iegūtos vai pārņemtos uzvedības, attiecību veidošanas modeļus un aizsardzības mehānismus, kuri šobrīd ir traucējoši, gan attiecību veidošanā ar sevi, gan citiem;

Sniedzu atbalstu savu stipro pušu saredzēšanā, pašvērtējuma stiprināšanā un resursu atjaunošanā, jaunu attiecību musturu, ciešāku attiecību, labākas komunikācijas un laimīgākas esības veidošanā.. 

Gan individuālās sesijās, gan strādājot ar ģimenēm vai pāriem izmantoju, kā zinātniski, tā praksē pārbaudītas terapeitiskas un psiholoģiskas metodes un pieejas, kuras rūpīgi izvēlos un apvienoju, orientējoties uz katra klienta vai ģimenes individuālajām vajadzībām un grūtību specifiku.

Darba valodas- latviešu un krievu.  Konsultēju arī tiešsaistē.

Izglītība

Esmu beigusi Sistēmiskās Ģimenes Psihoterapijas Tālākizglītības Institūtu, “Dzimtaskoks” (2019). Ir iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas jomā, LU (2014) un Bakalaura grāds psiholoģijā, SPPA (2012).

Turpinu sevis izzināšanu un profesionālo pilnveidi gan apmeklējot dažādas apmācības, seminārus, supervīzijas, gan pašizglītojoties. Dotajā brīdī apgūstu un praktizēju Shēmu terapiju pāriem.

Dalība organizācijās

LSĢPB – Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība.

LPB- Latvijas Psihoterapeitu biedrība.

ATL- Adventure Therapy Latvia biedrība.