Visbiežāk uzdotie jautājumi

Ar ko atšķiras psiholoģiskās konsultācijas no psihoterapijas?

Psiholoģiskās konsultēšanas procesā klients kopā ar psihologu risina noteiktas dzīves grūtības vai problēmas, nozīmīgus jautājumus, kas klientam pašreizējā brīdī ir aktuāli. Piemēram, saistībā ar bērnu audzināšanu, pāra un citām nozīmīgām attiecībām, emocijām un darbu. Konsultācijās vairāk skatāmies uz tagadni un nākotni, formulējot noteiktus mērķus, kurus klients vēlas īstenot. Psihologs var palīdzēt Jums izvērtēt iespējamos risināšanas variantus, lai Jūs nonāktu pie sev visatbilstošākā lēmuma. Psihologs uzklausa, nevaino otru un izvairās vērtēt, sniedz informāciju par jaunākajām atziņām psiholoģijas zinātnē un efektīvākajiem risinājumiem konkrētajā situācijā.
Klienti parasti no konsultācijām sagaida divas lietas. Pirmkārt, tikt uzklausītiem. Otrkārt, sagaida atbalstu tālākas rīcības stratēģiju izvēlē / identificēšanā. Dodoties uz konsultāciju vērts apdomāt, kas Jums svarīgāks, lai sadarbības gaitā ar psihologu izjustu līdzsvaru starp uzklausīšanu un iespējamiem tālākajiem risinājumiem.
Konsultācijās klienti gūst atbildes uz sev konkrētiem aktuāliem jautājumiem šajā dzīves brīdī.

Psihoterapija ļauj klientam dziļāk un pilnīgāk izprast savu dzīvi, jūtas, domas, un rīcību. Klients psihoterapijā gan apzinās savas grūtības un to veidošanās mehānismus, gan atklāj tikai sev raksturīgās spējas un resursus, kas nepieciešami, lai dzīvotu labāk un pilnvērtīgāk. Vairāk apzinoties sevi un savas vajadzības, klients var pamatotāk lemt vai un ko mainīt savā dzīvē un rast drosmi rīkoties saskaņā ar to.

Cik daudz tikšanās reizes (konsultācijas) ir nepieciešamas?

Katram klientam tas ir ļoti individuāli un atkarīgs no klienta līdzdalības konsultēšanas procesā. Kā arī no tā, ko klients pārdzīvo, kādas izmaiņas cer sagaidīt un no tā vai konsultēšanas veids  ir piemērots attiecīgajam klientam. Iespējams terapijas gaitā nāksies mainīt sākotnējo mērķi uz citu, kas atbilst reālajām klienta vajadzībām un pastāv arī iespēja, ka terapijas procesā nomainīsies vairāki mērķi. Dažiem cilvēkiem var pietikt ar vienu vai pāris tikšanās reizēm, citiem nepieciešams konsultācijas turpināt ilgāk. Psiholoģiskās konsultēšanas laikā ar klientu regulāri tiek pārrunāts sasniegtais progress un viņa viedoklis par konsultācijām kopumā.

Vai psiholoģiskās konsultācijas palīdz?

Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka kopumā psiholoģiskā palīdzība ir ļoti efektīva. Tomēr, svarīgi ir visu laiku saglabāt pārliecību, ka tieši šis psiholoģiskās palīdzības veids un tieši šis psihologs ir piemērots Jums. Psiholoģiskās palīdzības laikā ar Jums tiks pārrunāts, kā Jūs jūtaties šajā procesā, kā Jūs progresējat un ko šī pieredze Jums nozīmē. Ja Jums ir izjūta, ka kaut kas nestrādā tā, kā bijāt iecerējis vai Jūs ar kaut ko neesat apmierināts, lūdzu, informējiet par to mūs, lai mēs varētu nodrošināt pietiekami efektīvu psiholoģisko palīdzību katram klientam.

Cik bieži nepieciešamas psiholoģiskās konsultācijas?

Par to parasti vienojamies pirmajā tikšanās reizē, tomēr psiholoģisko konsultāciju efektivitātei, lielākā daļa cilvēku nāk uz individuālo konsultāciju reizi nedēļā. Ir ģimenes, kuras dažādu apsvērumu dēļ, nāk reizi divās nedēļās. Tas ir ļoti individuāls lēmums, kas ir atkarīgs no Jums un Jūsu iespējām, kā arī no tā, kāda veida pieeja un cik intensīvs darbs Jums ir nepieciešams.

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi droši zvaniet mums vai rakstiet epastā!