Būt labam vecākam var būt viena no grūtākām un laikietilpīgākajām lietām cilvēka dzīvē. Tomēr jāatceras, ka viss, ko Jūs šobrīd ieguldāt Jūsu bērnā un sevī, lai būtu vecāks, kurš veiksmīgāk tiek galā ar dažādām attiecīgā vecumposma grūtībām, noteikti Jums atmaksāsies nākotnē.

Papildus zīdaiņa vai bērna ikdienas fizisko vajadzību nodrošināšanai, Jums kā vecākam jābūt atbildīgam arī par to, lai Jūsu bērns attīstītu dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Piemēram, labas saskarsmes iemaņas, spēju veidot draudzīgas attiecības vai atbilstošu uzvedību, kas kopumā veido katra bērna unikālo personību. Grupu nodarbības lietderīgi ir apmeklēt ikviena bērna vecākam, tomēr īpaši noderīgas tās ir vecākiem, kuri ikdienas audzināšanas procesā bieži saskaras ar sarežģītām situācijām vai uzvedības problēmām, kuru risināšanai pietrūkt attiecīgo zināšanu.

GRUPA VECĀKIEM, KURIEM IR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI

“BĒRNA PERSONĪBAS VEIDOŠANA, AUDZINĀŠANAS AKTUALITĀTES PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM”

Programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz septiņiem gadiem. Mērķis ir veicināt bērnu sociālo un intelektuālo spēju attīstību, bērnu emocionālās inteliģences attīstīšanu, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt bērniem attīstīt saskarsmes prasmes mazinot uzvedības problēmas.

Programmas tēmas:
1. Audzināšanas stili, to ietekme uz bērna personības veidošanos.
2. Bērna vajadzības, to apmierināšana. Paštēla veidošanās.
3. Vecāku, tuvu cilvēku savstarpējā mijiedarbība bērna veselīgas attīstības veicināšanā.
4. Mūsdienu bērns – starp reālo un virtuālo spēli.
5. Intelektuālo spēju, sociālo prasmju attīstīšana.
6. Bērna pašcieņas un pašvērtējuma veidošanās vides un vecāku mijiedarbības rezultātā.
7. Sods un apbalvojums, kā motivācijas veicinātājs.
8. Emocionālās inteliģences attīstīšana.
9. Gribas veicināšana. Grūtību pārvarēšana. Pirmā, otrā, trešā bērna rakstura veidošanās.
10. Bērna saskarsmes spēju attīstīšana.

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR NODARBĪBU GAITU:
Grupas dalībnieki tiekas 10 nodarbībās.
Tās notiek vienu reizi nedēļā.