Dzīve ne vienmēr ir tik vienkārša, kā mēs vēlētos. Psiholoģisko konsultāciju mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas cilvēka dzīvē, veicināt psiholoģisko un emocionālo labklājību: paaugstināt kopējo pašsajūtu, palīdzēt ieraudzīt iespējamās perspektīvas, uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem, draugiem, kolēģiem. Psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta ievērojot konfidencialitāti.

Nav divu vienādu cilvēku, līdz ar to, arī psiholoģiskā palīdzība katram cilvēkam tiek sniegta ņemot vērā viņa īpašās, individuālās vajadzības un problēmas.

Individuālas konsultācijas pieaugušajiem

Iemesli pieaugušo nepieciešamībai apmeklēt psihologa konsultācijas ir ļoti dažādi, tomēr bieži saistīti ar paaugstinātu trauksmi, depresijas iezīmēm, grūtībām attiecību jomā gan ar tuvākajiem cilvēkiem, gan darba vidē, izdegšanas sajūta, neapmierinātība ar dzīvi, krasas garastāvokļa maiņas, kļūdaini uzvedības, emociju un domāšanas modeļi, ko ir vēlme mainīt u. tml.

Bērnu un pusaudžu konsultēšana

Neskatoties uz labākajiem nodomiem, lielo mīlestību un rūpēm, mēs dažreiz atklājam, ka mūsu bērnam vai pusaudzim ir grūtības skolā, grūtības veidot draudzīgas attiecības, viņš ir ierāvies sevī, nespēj sadarboties ar apkārtējiem vai arī mūsu attiecības ar viņu nav tādas, kādas mēs tās bijām iedomājušies.

Bērni un jaunieši parasti piedzīvo tādas grūtības:

 • Trauksmi vai paaugstinātu uztraukumu
 • Uzvedības problēmas
 • Depresiju vai nomāktību
 • Mācību grūtības skolā
 • Attiecību problēmas ģimenē
 • Fiziskas vai garīgas saslimšanas kādam ģimenes loceklim
 • Vecāku šķiršanos un dzīvošanu atsevišķi ar vienu no vecākiem
 • Grūtības kontrolēt dusmas
 • Zemu pašvērtējumu un grūtības uzticēties citiem
 • Pazeminātas sociālās prasmes
 • Tuvinieka zaudējumu
 • Vēlmi uzzināt vairāk par seksu un seksualitāti
 • Izmaiņas ģimenes struktūrā
 • Grūtības attiecībās ar vecākiem

Pāra un ģimenes konsultēšana

Pieredze rāda, ka pāra attiecībās cilvēki piedzīvo dažādus posmus, kas izsauc spēcīgas patīkamas vai nepatīkamas jūtas. Savās attiecībās divi cilvēki ienes vecāku mājā gūto pieredzi, ieradumus. Katram no pāra bieži vien ir atšķirīgas gaidas no ģimenes kopdzīves, kas sākumā liekas pārvarams, tomēr laika gaitā var būt par iemeslu būtiskām nesaskaņām, jo netiek apmierinātas personas pamatvajadzības. Tāpat pāri, saskaroties ar dažādām jaunām situācijām, piemēram, bērna piedzimšana, darba maiņa, piedzīvo arī izmaiņas savu vajadzību apmierināšanas iespējās. Tas var veicināt nepatīkamas jūtas, kas lielā mērā atkarīgas no cilvēka temperamenta un rakstura. Tāpat – konflikta lielums būs atkarīgs no tā, kā mēs spēsim veikt dialogu ar laulāto draugu. Tieši dialogā ir iespēja atklāt savas raizes, jūtas, nespēku. Un, ja otrs cilvēks to ir gatavs sadzirdēt, tad pieņemt nepilnības otra rīcībā kļūst vieglāk, tāpat kā piekrist kompromisiem un rast risinājumus.

Daži konflikta iemesli:

 • Pāris neprot savā starpā sarunāties
 • Konflikti ar otra vecākiem
 • Neuzticība laulībā
 • Personas iekšējie konflikti – es nesaprotu pats, ko vēlos
 • Sevis nepazīšana
 • Audzināšanas sekas no vecāku mājām, piemēram, mīlestības trūkums no vecāku puses
 • Vecāku alkoholoķu bērni
 • Depresijas un citas psihiskās saslimšanas, kas nereti var parādīties vēlāk laulībā

Konsultācijas piedāvājam:

 • Sagatavoties laulībam
 • Delikātā veida izrunāt savstarpējo strīdu un konfliktu iemeslus
 • Mācīties veikt dialogu pārī
 • Izprast savas jūtas, personas nepamierinātās vajadzības attiecībās