Mūsdienās ikdienas steiga ir tik liela, ka ir pazudusi lietu vienkāršība un dziļums. Smilšu terapija sniedz iespēju nodibināt saikni ar savu iekšējo, simbolisko pasauli. Tās pamatā ir doma, ka psihei piemīt dabiska tieksme dziedēt pašai sevi, ja tai tiek sniegti nepieciešamie nosacījumi. Līdzīgi, kā mūsu fizikās brūces dzīst, ja ir tam labvēlīgi nosacījumi, arī psihei piemīt instinktīvas spējas, kuras parādās, kad mēs darbojamies šajā dabiskā veidā.

Smilšu terapija ir viena no psiholoģiskā darba metodēm, kas ir labs papildinājums konsultēšanai. Ar brīvas, aizsargātas telpas un apmācīta smilšu terapeita palīdzību klients rada viņa iztēles konkrētu izpausmi izmantojot smiltis, ūdeni un miniatūras figūras. Tādā veidā tiek atklāta katra klienta iekšējā simboliskā pasaule. Sniedzot klientam pietiekami daudz laika un izpratnes, smilšu terapija var aizvest klientu atpakaļ senā pieredzē, piemēram, tajā ko viņš ir piedzīvojis vēl pirms valodas attīstīšanās un, kuru sen jau apzinātā līmenī ir aizmirsis. Caur taustāmiem, personiskiem veidojumiem un simboliem, drošā vidē klients virzās pretī līdzsvarotības un veseluma izjūtas atgūšanai.

Bērniem bieži vien ir grūti runāt par savām emocijām, uzvedības grūtībām vai vēlmēm, līdz ar to, viņiem smilšu terapija ir īpaši piemērota.