Pirmsskolas bērna saskarsme ģimenē un emocionālā attīstība.

Bērna attīstība no 3 līdz 6 – 7 gadu vecumam ir nozīmīgs posms dzīvē, kas būtiski nosaka tālāko cilvēka dzīves kvalitāti, sniedz pamatievirzes gan iekšējās izjūtās par šo dzīvi, gan priekštatos par dzīves vērtībām. Vecumā no 3 – 7 gadiem bērns izspēlē dažādas lomas, situācijas. Tajās atspoguļojas bērna iekšējās pasaules aktualitātes – ko viņš pārdzīvo,