Tā ir lieliska iespēja vecākiem dalīties pieredzē, uzzināt vērtīgus psihologa ieteikumus. Šī informācijas apmaiņa ir būtiska arī gadījumā, ja neesat kādas problēmsituācijas risināšanas stadijā. Pārsteidzoši daudz jauna par mums pašiem – vecākiem, iespējams uzzināt sarunu un dažādu uzdevumu (testu) rezultātā.

Es vienmēr kaut ko gūstu no šīm nodarbībām, kaut daudzkārt liekas, ka it kā jau zināmas lietas, tomēr vienmēr ir gūts stimuls, apņemšanās ar mīlestību, pacietību un mieru (ko diemžēl ikdienas steigā pazaudējam) turpināt savu vecāku misiju.