Vecākiem sniedz unikālu iespēju – klātienē runāt ar psihologu, jo grāmatas (speciālā literatūra) nespēj nodrošināt tiešu atgriezenisko saikni.

Psihologa vadībā vecākiem dota iespēja uzzināt vairāk par bērna emocionālo un fizisko attīstību gan vispārīgā (lekcija), gan individuālā (diskusija) veidā.