Tā ir lieliska iespēja vecākiem dalīties pieredzē, uzzināt vērtīgus psihologa ieteikumus. Šī informācijas apmaiņa ir būtiska arī gadījumā, ja neesat kādas problēmsituācijas risināšanas stadijā. Pārsteidzoši daudz jauna par mums pašiem – vecākiem, iespējams uzzināt sarunu un dažādu uzdevumu (testu) rezultātā.