Divu bērnu mamma

Mūsu ģimenes sadarbība ar Initu Kriškovsku sākās, kad diviem bērniem radās lielas grūtības skolā. Abi bērni ienāca mūsu ģimenē no ārpusģimenes sistēmas un dažādu iemeslu dēļ bija iekavējuši mācības. Taču individuāla palīdzība mājas darbu pildīšanā nepalīdzēja, bet padarīja visu sliktāku – mājas darbu pildīšana ar vienu bērnu izvērtās par pilnīgu strupceļu, savukārt otram bērnam radās tik milzīgas grūtības skolā, ka svētdienu vakari pirms katras mācību nedēļas sākuma izvērtās burtiski par krīzi, jo bērnam bija sakāpinātas emocijas gaidāmās mācību nedēļas dēļ. Tikai tad, kad abi bērni izgāja psiholoģisko izpēti pie Initas Kriškovskas, mēs guvām skaidrību un sapratni tam, ka pie vainas nebija bērnu nevēlēšanās mācīties, bet gan iedzimtas mācīšanās grūtības, par kurām viņi paši nespēja pastāstīt. Izpētes rezultātā ne tikai mēs kā vecāki, bet arī skola ieguva praktiskus rīkus, kā palīdzēt abiem bērniem mācību procesā. Beidzot tapa skaidrs, kuras ir bērnu stiprās puses un kurās jomās viņiem neiet iedzimtu īpašību dēļ. Psiholoģiskā izpēte, ko tik prasmīgi īstenoja Inita, izrādījās par vienu no visspēcīgākajiem instrumentiem, kā mēs varējām atbalstīt savus bērnus mācību procesā.