Īpašā bērna mamma

Esmu ļoti pateicīga Dainai Žurilo par konsultācijām un psiholoģisko izvērtējumu manam dēlam.
Ļoti iejūtīga un zinoša speciāliste. Daina ievēroja, to, ka manam dēliņam ir smagie funkcionālie un uzvedības traucējumi, kā arī to, ka viņš ir sensori jūtīgs. Visi mani lūgumi tika ņemti vērā – bērns bija izteikti mierīgs un uzreiz atrada kontaktu. Intervija, ar mani kā vecāku, notika nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā.
Ir apmeklēti daudz un dažādi speciālisti, un droši varu ieteikt Dainu kā labāko psihologu, ar ko esam sadarbojušies. Daina ļoti labi un skaidri veido atzinumus, kas nepieciešami komisijām, skolai un, protams, mums kā vecākiem. Vēlreiz sirsnīgs paldies! 😊