Ilze Vācere

No sirds pateicos Initai par abu meitu psiholoģiskajai izpētei veltīto laiku. Arī pēcizpētes sarunas abās reizēs bija pozitīvi atbalstošas un nepieciešamās informācijas piepildītas. Izgāju no kabineta ar labu sajūtu, saņēmusi nepieciešamo informāciju un atbalstu.