Laima

Pie Dainas uz amilšu terapiju mērojam tālu ceļu, jo jūtam, ka šeit mūsu bērns tiek sadzirdēts, saprasts un pieņemts, te ir droša un iedvesmojoša vide, kur mācīties izprast sevi un savas emocijas. Prieks, ka redzam situāciijas uzlabošanos. Paldies par profesionalitāti un sirds siltumu!